Juridik och VA i omvandlingsområden

Onsdag 28 september kl 10.00-12.30

Havs-och vattenmyndighetenFrågan om hur vi ska planera för, och lösa VA i omvandlingsområden är aktuell i många kommuner. Det är en utmaning vad gäller lämpliga tekniska lösningar, kommunikationen med fastighetsägare och hur kommunen ska förhålla sig till de juridiska aspekterna.

Seminariet går översiktligt igenom VA-juridiken och ger exempel på hur olika kommuner arbetat med omvandlingsområden i sin VA-planering. Seminariet avslutas med en diskussion kring hinder och framgångsfaktorer för att lösa VA i omvandlingsområden.

Målgrupp
Seminariet riktar sig till tjänstemän och förtroendevalde hos kommunerna på VA, miljökontor och plan- och stadsbyggnad.

Moderator
Mats Johansson VA-guiden/Ecoloop

Seminarieansvarig                                                                                                    Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten

Program och föreläsare

VA i omvandlingsområden - vad säger LAV?
Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten

VA i omvandlingsområden - vad säger Miljöbalken och PBL?
Jonas Christensen, Ekolagen

Prioritering och styrning av VA-utbyggnaden
Hanna Leife, Norrtälje kommun

Små avlopp och VA-utbyggnad - miljöförvaltningens perspektiv
Annika Ekvall, Kungsbacka kommun                                                                                                                                                                                                  Juridiska kommentarer utifrån kommunexemplen
Gilbert Nordenswan,Svenskt Vatten, Jonas Christensen, Ekolagen

Framgångsfaktorer och hinder för att lösa VA i omvandlingsområden         Anna Werner, Villaägarnas riksförbund, Annelie Johansson, Länsstyrelsen i Skåne, Margareta Lundin Unger, HaV