Handfasta råd för smartare upphandlingar

Tisdag 27 september kl 14.00-16.30Bild på Varims logotype

Detta seminarium erbjuder handfasta råd för att göra smartare upphandlingar och på så sätt möjliggöra fler framgångsrika VA-projekt. Råd och tips presenteras utifrån färska erfarenheter och nyheter från VARIM samt från flera

representanter från olika led i branschen. Seminariet tar oss igenom olika delar av upphandlingsskedet så att åhörarna får med sig handfasta råd för fler lyckade VA-projekt.

Målgrupp
Seminariet riktar sig till dig som arbetar med VA-projekt i rollen som projektledare, beställare, kund, upphandlare, konsult eller leverantör.

Seminarieansvarig
Tove Karnstedt och Oscar Tottie, Sweco

Innovationsupphandling, en av flera nyheter från Upphandlingsmyndigheten
Niklas Tideklev, Upphandlingsmyndigheten

Upphandling av partnering
Sara Straume, NCC

Upphandling av fullskalig läkemedelsrening i Linköping
Per Salomonsson och Robert Sehlén, Tekniska verken

LCC som verktyg för utvärdering
Johan Jubner, Xylem

Framgångsrik upphandling av VA-projekt
Petter Björkman, Ramböll