Hållbarhetsindex, ett verktyg för verksamhetsutveckling och underlag för politiska beslut

Torsdag 29 september kl 10.00-12.30

Svenskt VattenSvenskt Vattens verktyg Hållbarhetsindex syftar till att ge en övergripande bild av VA-verksamhetens hållbarhet på kort och lång sikt, och fungera som underlag för analyser och beslut. Undersökningen är årlig och genomfördes första gången 2014. 2015 deltog 124 kommuner i undersökningen.

Vid seminariet presenteras verktygets uppbyggnad, funktion och syfte. I två olika fallstudier visas hur resultatet kan användas som underlag för samverkan respektive styrning av VA-verksamheten.

Målgrupp

VA-chefer och andra tjänstemän med strategiskt ansvar för VA liksom kommunpolitiker.

Moderator/seminarieansvarig
Magnus Montelius, Svenskt Vatten

Program och föreläsare

- Hållbarhetsindex - så funkar det. Verktygets konstruktion och resultaten de första två åren
Magnus Montelius, Svenskt Vatten och Gilbert Svensson, SP Urban Water                        
- Hållbarhetsindex för effektiv samverkan mellan kommuner. Exempel från Värmland
Gilbert Svensson och Helene Sörelius, SP Urban Water

- Hållbarhetsindex som instrument för styrning och beslut
Ulf Thysell, VD NSVA