Hållbar nyanläggning av VA-ledningar

Onsdag 28 september kl 10.00-12.30

Det är i nyanläggningsfasen som livslängden för ett VA-ledningsnät                      bestäms. En Svenskt Vattenspännande tanke är "Hur skulle vi tänka om vi fick bygga om våra samhällen?" Den frågan har Kiruna jobbat med och de kommer att berätta om deras process.

Med tanke på hur länge den befintliga rören får tjäna så bör vi ha ett 100-150 års perspektiv på ledningarnas livslängd vid nyanläggning. Hur kan man handla upp och installera VA-ledningar så att dessa skall hålla i 150 år? - detta kommer 4S att berätta om.

Målgrupp

Beställare, utredare och projektörer av nya VA-ledningssystem. Driftspersonal, politiker och ekonomiansvariga för en långsiktigt hålllbar nyanläggning.

Moderator
Hans Bäckman, Svenskt Vatten

Program och föreläsare

Flytten av Kiruna - Infrastrukturen i Kirunas stadsomvandling

Mats Nilsson, Kiruna kommun

Val av systemlösningar för VA-ledningsnäten i det nya Kiruna

Mattias Salomonsson, Sweco

Kvalitetssäkring av nya VA-ledningar - upphandling, kompetenskrav och kontroll
Fredrik Johansson, 4S/Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad

Daniel Ejdeholm, Swerea Kimab