En delikat balansgång - kommunikation inom vattenområdet

Onsdag 27 september kl. 14.00-16.30

Att kommunicera om VA-frågor är komplext. Kriskommunikation om tillfälliga problem ska kombineras med långsiktig kommunikation. Mottagarna ska i bästa fall påverkas till att ändra sitt beteende, samtidigt som de ska ha ett bibehållet förtroende för kranvattnet och övriga tjänster. Vi går igenom vad forskningen säger om vad som fungerar när det gäller kriskommunikation inom vatten- och miljöområdet och ett par praktikfall från olika typer av kriskommunikation.

Målgrupp
Alla som berörs av kommunikationsfrågor inom VA-sektorn. Kommunikatörer och chefer på olika nivåer inom kommunal VA men även konsulter och myndigheter.

Moderator/Seminarieansvarig
Erik Winnfors Wannberg, chefredaktör VA-tidskriften Cirkulation

Program

Jämförelser är bra - vad forskningen om kommunikation inom VA och miljö visar
Erik Winnfors Wannberg, chefredaktör VA-tidskriften Cirkulation

Uppsala Vatten hade kommunikationsstrategin för PFAS klar
Teresa Frykman, marknadschef Uppsala Vatten

Viktigt att bibehålla förtroendet genom en kris
Malin Bergkvist, kommunikationsstrateg Kristianstad kommun

Att kommunicera forskning så att det ger effekt
Robert Watt, kommunikationschef SEI. Medgrundare av Forskom, Sveriges Nätverk för forskningskommunikation