Dagens och framtidens dricksvattenfrågor - ett axplock

Tisdag 27 september kl 14.00-16.30

Föreningen vattenVälkommen till ett matnyttigt seminarium om dricksvatten.

På seminariet behandlas frågan kring material i kontakt med dricksvatten. Svenska dricksvattenproducenter behöver klara råd och riktlinjer eftersom materialen kan påverka vattnets kvaltet och ska klara långa livslängder. Vi får hjälp att reda i frågan.

Mikrobiologisk BarriärAnalys (MBA) är ett viktigt verktyg för dricksvattenproducenter. Men hur ska resultaten tolkas och vad gör man om befintlig logavskiljning nätt och jämnt når upp till det råvatten man har?

Många VA-anläggningar från 60- och 70-talen behöver byggas om eller ersättas. Hur genomför man ett lyckat om- eller nybyggnadsprojekt? Vad är viktigt för huvudmannen, myndigheter och konsulter att tänka på för att projektet ska falla väl ut?

Livsmedelsverket berättar om nyheter i dricksvattenföreskriften och projekten KASKAD (Handbok för dricksvattenproducentens klimatanpassning) samt ÖKA (Ökad förmåga att klara en större dricksvattenkris).

 

Målgrupp                                                                                                                     
Alla dricksvattenintresserade mässbesökare.

Moderatorer/seminarieansvariga
Josefin Pehrsson, Sweco och Jennie Eriksson, Alingsås Kommun

Program

- Oliver Rod - Swerea KIMAB, föreläser om material i kontakt med dricksvatten

- Peder Häggström - ProVAb, föreläser om mikrobiologiska risker i dricksvatten

- Andreas Tengström - Sweco, föreläser om projektering

- Christina Nordensten och Pär Aleljung - Livsmedelsverket