Seminarieavgift

Samtliga priser anges exklusive moms och per person.
(Vid anmälan efter den 20 september tillkommer en extra avgift på 500 kr.)

Avgift medlem i arrangerande förening
1 seminarium   1 500 kr/ person                                                     
2 seminarier 2 500 kr/ person
3-6 seminarier 3 700 kr/ person
   
Avgift icke medlem
1 seminarium          2 000 kr/ person
2 seminarier  3 500 kr/ person
3-6 seminarier  5 400 kr/ person
   
Student  
Studenter går in gratis mot uppvisande av student-id. Föranmälan krävs.