Programrådet

Planeringen av inriktning och innehåll i VA-mässans seminarieprogram har utförts av VA-mässans programråd. I rådet ingår representanter för de tongivande aktörerna i VA-sektorn.

Följande personer ingår i VA-mässans programråd:

Thor Wahlberg, Föreningen Vatten

thor.wahlberg@sweco.se

Åsa Westlund, VARIM                                                                         asa.westlund@sweco.se

Margareta Lundin Unger, Havs- och Vattenmyndigheten                         margareta.lundinunger@havochvatten.se 

Hans Bäckman, Svenskt Vatten                                                        hans.backman@svensktvatten.se

Johanna Rahm, Elmia                                                                      johanna.rahm@elmia.se

Henrik Landén, Elmia                                                                 henrik.landen@elmia.se