Välkommen till VA-mässans seminarier!

Under VA-mässans alla dagar kommer vi liksom tidigare år att genomföra ett antal seminarier riktade till dig som arbetar i och kring VA-sektorn. Vi gör detta i samarbete med branschens föreningar och myndigheter.


Varje dag arrangeras tre parallella seminarier två gånger om dagen – före och efter lunch. Vi hoppas att du i detta program ska hitta seminarier som är intressanta för just dig. 

 

Plats

Seminarielokalerna i Hall B, ingång genom Entré 4 Nord.

 

Till anmälan

 
Läs och ladda ner en bläddringsbar version av seminarieprogrammet här

  

Teman

Avlopp Dagvatten Dricksvatten Mixade ämnen

 

Tisdag 27 september

 

10.00-12.30

Gemensamhetsanläggningar för VA

Arrangör: VA-guiden

 

VA-guiden

10.00-12.30

Leading Edge - Wastewater Treatment

Arrangör: Föreningen Vatten

 

10.00-12.30

Hur säkrar vi dricksvattnet för framtidens klimatförändringar?

Arrangör: VARIM

 

14.00-16.30

Ny reningsteknik - morgondagens krav

Arrangör: Svenskt Vatten

  

14.00-16.30

Handfasta råd för smartare upphandlingar

Arrangör: VARIM

 

14.00-16.30

Dagens och framtidens dricksvattenfrågor - ett axplock

Arrangör: Föreningen Vatten

 


 


Onsdag 28 september

 

10.00-12.30

Hållbar nyanläggning av VA-ledningar

Arrangör: Svenskt Vatten

 


 

10.00-12.30

Modernisera eller bygga nytt avloppsreningsverk

Arrangör: VARIM

 

10.00-12.30

Juridik och VA i omvandlingsområden

Arrangör: Havs- och Vattenmyndigheten

 


 

14.00-16.30

Ta kontroll över underhåll och förnyelse av ledningsnätet

Arrangör: Svenskt Vatten

 


 

14.00-16.30

En delikat balansgång - kommunikation inom vattenområdet

Arrangör: Cirkulation

 


 

14.00-16.30

Kretslopp av forfos och slam- hur kan vi arbeta strategiskt i osäkra tider

Arrangör: Svenskt Vatten

 


 


Torsdag 29 september

 

10.00-12.30

Hållbarhetsindex, ett verktyg för verksamhetsutveckling och underlag för politiska beslut

Arrangör: Svenskt Vatten

 


 

10.00-12.30

Strategier för klimatanpassning - Hur skyddar vi våra städer vid klimatförändringar?

Arrangör: VARIM

 

 

10.00-12.30

Slutanvändning av avloppsslam - metoder för att komma i mål med fosforåterföringen

Arrangör: VARIM & Föreningen Vatten

 

 


 

13.30-16.00

Ny teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och mikroplaster

Arrangör: Havs- och Vattenmyndigheten

 

 

13.30-16.00

Dagvattenkvalitet -från regn till recipient. Hur tar vi oss an utmaningen?

Arrangör: Svenskt Vatten