Skyfall och stigande havsnivåer – 3D-visualisering av problem och möjligheter

Onsdag 28 september kl. 12.00-12.25

Våra samhällen behöver anpassas för att bättre kunna klara skyfall och stigande havsnivåer. Förmågan att hantera stora mängder geografiska data och utifrån denna skapa kunskap och förståelse för problem och möjligheter underlättar väsentligt det kommunala planeringsarbetet.

I presentationen visas exempel på hur stora mängder geografiska data kan användas för att kartlägga översvämningsrisker. Fokus läggs på hur 3D-visualisering kan användas för att presentera resultat, kommunicera behov av åtgärder och för att effektivt planera för skydd mot stigande havsnivåer och skyfall. Tyréns egenutvecklade applikation TYREngine, ett verktyg för samhällsplanering i 3D, demonstreras.

Arrangör: Tyréns