PE dricksvattenrör genom förorenad mark

Onsdag 28 september kl. 11.00-11.25

Under VA-mässan lanserar Hallingplast ett nytt rör som möjliggör läggning av PE- rör i förorenad mark med olika installationsmetoder.

Ledningsägare upplever problem med lukt och smak i dricksvatten där PE- ledningar passerar förorenade områden eller t ex myrmark.

Hallingplast har därför utvecklat en produkt som är diffusionstät och säkrar därmed vattenkvalitén för ledningsägaren.

Föredragshållare: Martin Andersson

Arrangör: Hallingplast AS