Miljökvalitetsnormer och tillståndsprövning

Onsdag 28 september kl. 15.00-15.25

Miljökvalitetsnormer i vatten är ett viktigt verktyg för att hålla god miljöövervakning av våra vatten och uppfylla de krav som återfinns i vattendirektivet. Dessa normer ska beaktas vid prövning och tillsyn av verksamheter. Men hur miljökvalitetsnormer kan variera från fall till fall? Hur ska miljökvalitetsnormer tillämpas vid prövning och hur långt sträcker sig verksamhetsutvövarens ansvar när det gäller att tillgodose att dessa normer ej påverkas? Är det möjligt för en verksamhetsutövare att göra denna bedömning på korrekt sätt? Föredraget syftar till att skapa diskussion och dialog kring tillämpning och användning av miljökvalitetsnormer.

Arrangör: COWI