Kostnadseffektiv slamavvattning

Onsdag 28/9 kl. 10.30-10.55

Hur avvattnar man sitt slam på bästa sätt? Vi berättar om HUBERs lösningar för slamavvattning med bästa prestanda och med lägsta möjliga energiförbrukning med skruvpress Q-PRESS. Q-PRESS är den senast innovationen från HUBER och den har många fördelar jämfört med andra lösningar för slamavvattning. Vi kommer även att berätta om andra lösningar för slambehandling, övergripande information om olika metoder som HUBER erbjuder.

Arrangör: HUBER Sverige

Föredragshållare: Ulf Bengtsson