Grön rörläggning för minimal miljöpåverkan, god ekonomi, lång livslängd och nöjda brukare

Tisdag 27/9 kl. 15.00-15.25

S:t Eriks föredag kommer att belysa hur man får en rörledning att hålla länge och behålla sin projekterande profil. Den allra största miljö- och ekonomiska vinsten fås genom att ledningen håller mycket länge.

Detta skapas genom:

  • Bygga ledningen enligt AMA's föreskrifter, där packning och uppbyggnad av ledningen är mycket viktigt för en lång livslängd, vilket är mycket svårt med vissa materialval.
  • Bygga med fall som låter ledningen vara en "Självfallsledning" i många år, då ofta sättningar, kombinerat med låga fall gör att ledningen får bytas ut i förtid.
  • Rörmaterial som gör det möjligt att återanvända schaktmassor, därför att transport av schaktmassor är den största miljöbelastningen i ledningsbyggandet.
  • Ledningen behåller sin tänkta profil över hela livslängden, tillåts ledningen få en pannkaksprofil, blir det snabbt sedimenteringar, med ledningsbyte som följd.
  • Använda miljövänliga rörmaterial som inte innehåller farliga kemikalier som skadar både mark och rörläggare.

Arrangör: S:t Eriks

Föredragshållare: Lars-Olof Nilsson