Återvinning av energi från avloppsvatten

Onsdag 28/9 kl. 11.30-11.55

Rakt under oss, i marken, i kanaler finns en gömd och sällan används energikälla - vårt avloppsvatten.För att utvinna värmeenergin som finns i avloppsvattnet krävs en värmeväxlare som överför den termiska energin från avloppsvattnet till värmepumpen. Vi berättar om HUBERs lösning för att återvinna energi för både uppvärmning och nedkylning av byggnader. Detta är ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart alternativ till konventionella system för uppvärmning och nedkylning.

Arrangör: HUBER Sverige

Föredragshållare: John Skantze