Program scen B

På scenerna hålls under hela mässan ett antal intressanta föredrag, paneldebatter, utfrågningar och andra aktiviteter. Innehållet är anpassat och relevant för målgrupperna kring respektive scen.

Scen A är belägen i Hall A och har ett program som riktar sig till besökare med intressen inom fjärrvärme, avfall- och återvinning samt VA.

Scen B är belägen i Hall B och har ett program som riktar sig till besökare med intresse inom vatten och avlopp.

Scen B

Tisdag 27 september 

11.00-11.25

Watersprint - Intelligent vattenrening
Arrangör: Watersprint

11.30-11.55

Säker schakt i tiden (Spontkassetter och linjära system)

Arrangör: Kojapo

12.00-12.25

Trendspaning

Arrangör: Cirkulation

12.30-12.55   Trendspaning
Arrangör: Cirkulation
13.00-13.25

Enskilt dricksvatten, provtagning och analys

Arrangör: Alcontrol

13.30-13.55

Tryckförluster genom backventiler i VA system

Arrangör: Wapro

14.00-14.25

Vilka är riskerna att er VA-process blir hackad?
Arrangör: Rejlers

 14.30-14.55

Saving possibilities in the sludge process, case study Tampere Water Viinikanlahti wastewater plant, Finland
 
Arrangör: Endress + Hauser

15.00-15.25

Grön rörläggning för minimal miljöpåverkan, god ekonomi, lång livslängd och nöjda brukare

Arrangör: S.t Eriks

   

Scen B

Onsdag 28 september

10.00-10.25

NFOs störningsfria omriktare framtidssäkrar svenskt vattenverk

Arrangör: NFO Drives

10.30-10.55

Kostnadseffektiv slamavvattning

Arrangör: Huber Sverige

11.00-11.25

PE dricksvattenrör genom förorenad mark

Arrangör: Hallingplast AS

11.30-11.55

Återvinning av energi från avloppsvatten

Arrangör: Huber Sverige

12.00-12.25

Skyfall och stigande havsnivåer – 3D-visualisering av problem och möjligheter
Arrangör: Tyréns

12.30-12.55

Sjöledningar

Arrangör: Henkelstorp

13.00-13.25

Att uppnå vattenreningsverkets fulla potential - ÅF Online och Walk Through Audit Arrangör: ÅF

13.30-13.55

Säker schakt i tiden (Spontkassetter och linjära system)

Arrangör: Kojapo

14.00-14.25

Innovativa och hållbara reningsmetoder

Arrangör: Norconsult

14.30-14.55    Presentation av NYA VeAinfo, för säker IT-drift
Arrangör: Norconsult
15.00-15.25

Miljökvalitetsnormer och tillståndsprövning

Arrangör: COWI

 15.30-15.55

Katodiskt skydd- förläng livslängden på jordförlagda metalliska föremål

Arrangör: Swerea KIMAB

Scen B

Torsdag 29 september 

11.00-11.25

Säker schakt i tiden (Spontankassetter och linjära system)

Arrangör: Kojapo

12.00-12.25

Trendspaning
Arrangör: Cirkulation

12.30-12.55

Trendspaning
Arrangör: Cirkulation

Med reservation för ev. ändringar i programmet.