Spara energi och underhållskostnader

Tisdag 27 september kl. 15.00-15.25

I Sverige finns det idag ca 14 000 pumpstationer som är uppvärmda året om. Tillsammans kostar denna uppvärmning över 100 GWh (= 100 mSEK) varje år. Med hjälp av ny teknik för effektiv fukthantering kan vi säkert sänka uppvärmningen och därigenom spara ca 80% av energin och kostnaden.

Tillsammans med effektiv hantering av lukt (i synnerhet Svavelväte) har en skräddarsydd lösning för VA-branschen utvecklats tillsammans med en rad VA-bolag runtom i Sverige. Med ett säkert och effektivt klimat sänks också underhållskostnaderna för pumpstationer och andra anläggningar och genom modbus integreras lösningen i de befintliga styrsystemen.

I Sverige finns det idag mellan 20 000 - 30 000 fjärrvärmekammare som kostar enorma summor i underhållsarbete. Genom att effektivt och tillförlitligt skapa ett säkert klimat inuti kammaren hindrar man korrosion och gropfrätning från att uppstå. På detta sätt sänks underhållskostnaderna markant genom att proaktivt hindra skador från att uppkomma. Lösningen har utvecklats tillsammans med Fjärrvärmeleverantörer i olika projekt under 2015.

Föredragshallare: Fredrik Tunberg, Försäljningschef

Arrangör: Airwatergreen