Operational Excellence: Förbättring av lönsamhet i fjärr- och kraftvärmeföretag

Tisdag 27/9 kl. 14.30-14.55

Pöyry Management Consulting presenterar en metodik för Operational Excellence. Utan anläggningsändringar kan de flesta svenska fjärrvärmeföretag inom loppet av ett år tredubbla sin EBITDA.

Pöyrys diagnostiska metod för att nå Operational Excellence är uppdelad i tre steg där man först gör en analys av den nuvarande verksamheten och ledningssystemet. Därefter identifieras existerande förbättringsområden och slutligen tas en arbetsplan fram för hur åtgärderna ska realiseras i verksamheten.

Målgruppen för seminariet är exempelvis verkställande direktörer, affärsområdeschefer, produktionschefer samt kommunala beslutsfattare. Men givetvis vänder det sig till alla besökare och utställare som är intresserade av förbättringsåtgärder för fjärr- och kraftvärmeföretag.

Arrangör: Pöyry Management Consulting

Föredragshållare: Robert Bergqvist, Sverigechef