Minskad korrosion i vätskeburna system

Onsdag 28 september kl. 13.00-13.25

Att anpassa vätskekvalité beroende på material och användningsområde är av stor vikt. Rätt utförd kommer det att betala sig många gånger om. Men vad menas med "rätt utförd" och vad innebär det för mig?

  • Varför vatten-behandlar vi?
  • Var uppstår korrosionen?
  • Skadefall och orsaker
  • Vad kostar en läcka?
  • Vattenbehandling - en kostnad eller investering?
  • Andra konsekvenser av bristande vattenbehandling
  • Vattenbehandlingens betydelse i systemperspektivet

Föredragshållare: Anders Larsson

Arrangör: Waren