Det hållbara samhället behöver en helhetssyn på energisystemet

Tisdag 27 september 14.00-14.25

Pernilla Winnhed, vd för den nybildade branschorganisationen Energiföretagen Sverige, intervjuas av Martin Dyrberg, chefredaktör på tidningen Recycling & Miljöteknik. Hon berättar om Energiföretagen Sverige, den nyligen antagna visionen för energisystemet 2050 och varför det är så viktigt att se till hela energisystemet när man frändrar i olika delar. Pernilla Winnhed lyfter också fram fjärrvärmens roll i energisystemet och möjligheter och hinder för att kunna utveckla fjärrvärmens hela potential.

Arrangör: Energiföretagen Sverige