Avfall som bränsle för el och fjärrvärme - är det riktigt klokt?

Tisdag 27 september 13.30-13.55

I Sverige arbetar vienligt EU:s avfallshierarki, dvs i första hand strävar vi efter att minska mängden avfall som uppstår. Det som ändå uppstår återvinns som material eller som energi, för att göra el och fjärrvärme. Avfall som bränsle har blivit allt vanligare och idag tar vi i Sverige emot ("importerar") avfall från andra länder för att energiåtervinna här, något som ofta ifrågasätts. Men på vilka grunder?

Vad är myter och vad är fakta, när det handlar om energiåtervinning ur avfall? Vet vi vad vi energiåtervinner? Hämmar energiåtervinningen materialåtervinningen? Är de utländska soporna sopigare än de svenska? Martin Dyrberg, chefredaktör för tidningen Recycling & Miljöteknik, intervjuar Jakob Sahlén från Avfall Sverige och Raziyeh Khodayari från Energiföretagen Sverige och reder ut begreppen.

Arrangör: Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige