Är svensk fjärrvärme konkurrenskraftig på export?

Onsdag 28/9 kl. 10.00-10.25

Samtal med företag och publik, lett av Håkan Knutsson, ordförande SweHeat and Cooling, Swedish Council for District Heating. Förväntas fjärrvärme och fjärrkyla byggas ut i Europa och i världen? Hur står sig svenska företag i konkurrensen? Har fjärrvärme och värmepumpar genensamma intressen på exportmarknaderna? Har t.om. LED, solceller och vindkraft gemensamma intressen med fjärrvärme och fjärrkyla?

Under framträdandet på scen ges också kort info om ett pilotprojekt för exportfrämjande till Storbritannien som finansieras av Energimyndigheten och som leds av Business Sweden med stöd av SweHeat och Nordic Heat. Mer info och "Öppet hus" ges i Elmias Kongresshus, konferensrum 19 den 28/9 klockan 11.00 och 13.00

Arrangör: SweHeat and Cooling, Energimyndigheten, Business Sweden och Nordic Heat

Föredragshållare: Håkan Knutsson, SweHeat and Cooling