Program scen A

På scenerna hålls under hela mässan ett antal intressanta föredrag, paneldebatter, utfrågningar och andra aktiviteter. Innehållet är anpassat och relevant för målgrupperna kring respektive scen.

Scen A är belägen i Hall A och har ett program som riktar sig till besökare med intressen inom fjärrvärme, avfall- och återvinning samt VA.
Scen B är belägen i Hall B och har ett program som riktar sig till besökare med intresse inom vatten och avlopp.

Scen A

Tisdag 27 september

10.00

Invigning

VARIM – Paul Molin, ordförande

Föreningen Vatten – Thor Wahlberg, Skattmästare

Svenskt Vatten – Daniel Hellström, Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling

Havs- och Vattenmyndigheten - Jakob Granit, Generaldirektör

Avfall Sverige -  Weine Wiqvist, VD

Energiföretagen Sverige – Pernilla Winnhed, VD

11.30-11.55 Heta Stolen med Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige: Nuläget för den svenska avfallshanteringen och återvinningen
Arrangör: Recycling & Miljöteknik
13.00-13.25 RE:Source - Hur kan Sveriges största satsning inom resurs och avfallsområdet bidra till utveckling?
Arrangör: SP
13.30-13.55 Avfall som bränsle för el och fjärrvärme - är det riktigt klokt? 
Arrangör: Energiföretagen Sverige/Avfall Sverige
14.00-14.25

Det hållbara samhället behöver en helhetssyn på energisystemet

Arrangör: Energiföretagen Sverige

14.30-14.55

Operational Excellence: Förbättring av lönsamhet i fjärr- och kraftvärmeföretag

Arrangör: Pöyry Management Consulting

15.00-15.25

Spara energi och underhållskostnader

Arrangör: Airwatergreen

15.30-15.55

Tillsammans tar vi ansvar för hela återvinningskedjan för textil

Arrangör: Humanbridge, Lindra och Returtex

Scen A

Onsdag 28 september

 10.00-10.25

Är svensk fjärrvärme konkurrenskraftig på export?

Arrangör: SweHeat and Cooling, Energimyndigheten, Business Sweden och Nordic Heat

10.30-10.55

Ökad sorteringsgrad och bättre ekonomi - återvinning och hållbarhet med Kildeboksen
Arrangör: Optisys

11.30-11.55

Heta Stolen med Peter Johansson, vd Svensk Avfallsrådgivning: Nuläget för den svenska avfallshanteringen och återvinningen

Arrangör: Recycling & Miljöteknik

13.00-13.25

Minskad korrosion i vätskeburna system

Arrangör: Waren

13.30-13.55

Hur marknadsundersökningar kan visa oss framtiden!

Arrangör: Supportföretaget TMJ Group AB

14.00-14.25

Forskning stärker fjärrvärmens konkurrenskraft            Arrangör: Fjärrvärmetidningen

14.30-14.55 Produskjon av damp (ånge) ved varmepumpe med fjernvarme som kilde
Arrangör: Single Phase Power AS

Scen A

Torsdag 29 september

11.30-11.55

Heta Stolen med Lars-Gunnar Almryd, vd IL Recycling: Nuläget för den svenska avfallshanteringen och återvinningen

Arrangör: Recycling & Miljöteknik

Med reservation för ev. ändringar i programmet


.