Tre dagar med ny kunskap

Under VA-mässan har du goda möjligheter att fylla på med ny kunskap i seminarier, paneldiskussioner, scenprogram och temavandringar.

Seminarieprogrammet

I 18 seminarier under tre dagar talar experter från branschens myndigheter och organisationer om aktuella ämnen inom avlopp, dagvatten och dricksvatten. Du kan välja mellan ett antal seminarier riktade till dig som arbetar i och kring VA-sektorn. Varje dag hålls några kortare och några längre seminarier. Elmia gör detta i samarbete med branschens föreningar och myndigheter.

Jag vill anmäla mig till seminarierna. 

Läs och ladda ner en pdf-version av seminarieprogrammet här.

Plats: Seminarielokalerna i Hall B, ingång genom Entré 4 Nord.  


 

Teman

Avlopp Dagvatten Dricksvatten Mixade ämnen

 

Tisdag 25 september

 

10.00-12.30

Svensk kommun renar industriavloppsvaten till råvatten för dricksvattenproduktion 2019 - en möjlighet för andra svenska kommuner

Arrangör: Föreningen Vatten och Svenskt Vatten

 

 

10.00-11.00

Med sikte på fosforåtervinning efter bästa förmåga - exempel från Lidköping och Norrköping

Arrangör: Föreningen Vatten

 

11.30-12.30

Har du koll på din anläggning? - Säkerhetsskyddad upphandling (SUA)

Arrangör: Varim

 

13.30-14.30

Planera för att skydda vattnet långsiktigt - om regional och kommunal vattenförsörjningsplanering

Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten

  

14.00-16.30

Hur ser framtidens avloppsrening ut?

Arrangör: Svenskt Vatten och Föreningen Vatten

 

15.00-16.00

Effektiv vattenbesparing på kort och lång sikt

Arrangör: Cirkulation

 

 

Onsdag 26 september

 

10.00-11.00

Lokal lakvattenhantering - utmaningar och möjligheter

Arrangör: Varim

 

 

10.00-12.30

Dagvatten i ett förändrat klimat - hur ska framtidens nederbörd hanteras fysiskt och ekonomiskt?

Arrangör: Varim och VA-guiden

 

VA-guiden

11.30-12.30

Hur bygger man hållbara VA-system?

Arrangör: Varim och Svenskt Vatten

 

 

13.30-14.30

Allt brunare ytvatten - orsakssamband och konsekvenser för dricksvattenproduktionen

Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten

 

 

14.00-16.30

Hållbar dagvattenhantering nu och i framtiden

Arrangör: Svenskt Vatten och Föreningen Vatten

 

 

14.00-16.30

Smartare dricksvattenproduktion - om sensorer och digitalisering för friskt dricksvatten

Arrangör: Svenskt Vatten

 

Torsdag 27 september

 

10.00-11.00

Smartare reningsverk för en bättre miljö

Arrangör: Svenskt Vatten

 

 

10.00-11.00

Future City Flow - beslutsstöd för en optimerad hantering av stadens vattenflöden i avloppssystemet

Arrangör: Svenskt Vatten och Föreningen Vatten

  

11.30-12.30

Avancerad rening - hur kommer den nya tekniken fungera i praktiken?

Arrangör: Svenskt Vatten

 

 

 

11.30-12.30

Utredningen om Hållbara Vattentjänster - hur påverkar förslagen kommunens arbete?

Arrangör: VA-guiden

 

 VA-guiden

13.30-14.30

Fördelar och utmaningar med 3D-projektering och 3D-scanning

Arrangör: Varim

 

 

13.30-16.00

Hur väljer man entreprenadform i VA-branschen?

Arrangör: Varim