Tre dagar med ny kunskap

Under VA-mässan har du goda möjligheter att fylla på med ny kunskap i seminarier, paneldiskussioner, scenprogram och temavandringar.

Seminarieprogrammet

I 18 seminarier under tre dagar talar experter från branschens myndigheter och organisationer om aktuella ämnen inom avlopp, dagvatten, dricksvatten och mixade ämnen. Du kan välja mellan ett antal seminarier riktade till dig som arbetar i och kring VA-sektorn. Varje dag hålls några kortare och några längre seminarier. Elmia gör detta i samarbete med branschens föreningar och myndigheter.

Se en översikt över alla seminarier

 

Läs och ladda ner en pdf-version av seminarieprogrammet här.

 

Plats: Seminarielokalerna i Hall B, ingång genom Entré 4 Nord.