Temavandringar – ta emot gruppbesök i er monter!

Temavandring VA

Temavandringar innebär att en grupp mässbesökare vandrar mellan ett antal montrar som presenterar ett visst tema. Besökarna får på ett trevligt och effektivt sätt en överblick över vilka utställare som har produkter och tjänster under det tema de själva valt.  Medverkande utställare får relevanta besökare som är intresserade av just deras utbud.  I år gör vi mer nischade vandringar för att locka fler besökare.

Temavandringarna är planerade att arrangeras efter följande ämnesområden:

  • Avloppsrening Läkemedelsrester och kemikalier
  • Avloppsrening allmän Allmänt i ämnen som inte tas upp ovan
  • Dricksvatten Smak och lukt samt membranteknik
  • Energieffektivisering Pumpar och Luftning

  • Moderna filtreringstekniker Membran för mikro- ultra- och nanofilter samt omvänd osmos

  • Drift och övervakning Styr- och reglerteknik, online sensorer, AI och digitalisering
  • Effektiva förnyelsemetoder för ledningsnätet Vatten, Spill och Dagvatten

Besökare föranmäler sig till en eller flera vandringar, enligt principen ”först-till-kvarn”. Eventuella lediga platser står även till förfogande för anmälningar under mässan. Antalet vandringar på samma tema justeras efter antalet anmälda företag. 

Så här går det till: Deltagande utställare skall vara beredda att vid en ungefärlig tidpunkt ta emot en grupp på upp till 15 personer i sin monter, och för dem under max 8 minuter presentera företagets verksamhet inom vandringens tema. Därefter lämnar gruppen montern och går vidare till nästa. Då kemi uppstår mellan besökare och utställare får dessa träffas igen efter att vandringen avslutats (denna disciplin krävs för att kunna hålla ihop vandringen).

Pris: 1.500 kronor exklusive moms per vandring som ditt företag är med på. Detta kommer på er servicefaktura efter avslutad mässa.

Deltagande utställare får efter avslutad mässa en lista över de personer som deltog på respektive temavandring. 

Anmälningstiden gick ut den 20 april.

Vid frågor, vänligen kontakta Kristina Ros, Varim - Vattenreningsindustrins Mötesplats eller Ulrica Widegren, Elmia

Din monter