Hälsa välkommen till mässan
– digital skylt Entré 4 Nord

Entré Nord

Nummer 1 på översiktskartan.

Ovanför entrén finns en stor digital skylt som syns bra på håll. Här hamnar du direkt i blickfånget - en bra plats helt enkelt. Välkomsttext för mässan varvas med information från maximalt tre utställare. Varje budskap visas i sju sekunders intervall vilket gör att alla hinner läsa allt. Ta möjligheten att fånga besökarens blick med en rörlig exponering.

 

Digital skylt Entré 4 Nord

  Antal annonsytor Mått
LED-skylt 1 st 1280 x 120 pixlar (10 210 x 960 mm)

 

Teknisk information

Storlek: 1280 x 120 pixlar.
Format:
jpg, vmv-film eller flash.
Rörligt media: max sju sekunders längd.
Materialdag: Senast två veckor innan mässan öppnar skickar du materialet till salessupport@elmia.se. Märk materialet med mässa, företagsnamn och namn på platsen du köpt. Kontakta din säljare på Elmia om du har frågor.

Priset avser publiceringsklart material. För ofärdigt material tillkommer en extra kostnad. Har du inte själv möjlighet att ta fram publiceringsklart material kan Elmia hjälpa dig.

Pris: 24 900 kr

Exkl. reklamskatt och moms.

Översiktskarta

Frågor om pris eller funderingar för att få rätt mix vid ditt mässdeltagande?

Kontakta Andreas Forsberg, ansvarig för media- och reklamförsäljning

+46 36 15 20 42

andreas.forsberg@emia.se