Vem ställer ut?

Typiska utställare på VA-mässan är producenter av utrustning och tjänster inom t ex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. områden. Även myndigheter, branschföreningar, branschmedia och forsknings-/utbildningsinstitutioner är viktiga inslag på mässan.

Är du intresserad av att ställa ut?