Vem besöker?

Till VA-mässan kommer såväl kommunal VA-sektor som processindustri och övrigt näringsliv med behov och intresse av rening, distribution och hantering av stora volymer vatten. På plats finns även producenter av utrustning och tjänster inom t ex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. områden.