Historik

VA-mässan hölls för första gången 1997 och har sedan dess arrangerats på olika orter och med ett växlande intervall med två till tre år mellan genomförandena. Nästa VA-mässa hålls på Elmia i Jönköping den 27-29 september 2016.

Statistik från de senaste VA-mässorna

År

Ort

Utställare (st)

Nettoyta (kvm)

Unika Besökare (st)

2004

Stockholm

174

5 108

5802

2007

Göteborg

214

6 606

6987

2009

Stockholm

201

4 539

5347

2012

Göteborg

289

8 170

7091

2014

Jönköping

400

10 859

8 059*

*VA-mässan 2014 hölls parallellt med Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall & Återvinning som en del av Mötesplatsen för det hållbara samhället.

Källa: SFC, Scandinavian Fair Control.

 

 Besökare tycker till