Om mässan

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats, med lång historik och ett brett utbud av utställare och aktiviteter. VA-mässan hölls för första gången 1997 och har sedan dess gått vid sex tillfällen och är nu en väl etablerad mötesplats och marknadsplats för branschen. Besökarenkäter visar att merparter av mässbesökarna endast har denna mässa som "sin" och viktigaste mässa. Utbudet av utställare och aktiviteter från branschen är mer eller mindre komplett och mässan ges ständigt ett högt betyg av utställare och besökare.
Här träffas användarna i form av kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning och tjänster inom tex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. områden.

VA-mässan arrangeras parallellt med Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall & Återvinning, den 27-29 september 2016.

Besökarrapport 2014

Besökarrapport för VA-mässan 2014

En rapport över vilka som besökte VA-mässan 2014 på Elmia Jönköping, samt vad de tyckte om mässan.

Besökarrapport för VA-mässan 2014