Nyheter från våra utställare

SEEPEX Nordic A/S

SEEPEX presenterar en vidareutveckling av sina användarvänliga lösningar för service av sina excenterskruvpumpar.

26 september 2018 Läs mer
Aerzen Scandinavia AB
Aerzen Scandinavia och KD-Group inleder ett samarbete med att designa, konfigurera och leverera kompletta system för bassängluftning.
25 september 2018 Läs mer
Kamstrup
Intresset för att minska vattenläckaget i landets kommuner är stort bland utställarna och besökarna på VA-mässan i Jönköping. Den danska teknikleverantören Kamstrup presenterar en ny analytisk plattform för vattenbolagen som förbättrar övervakningen av nätverken och gör det enklare att lokalisera läckande ledningar.
25 september 2018 Läs mer
Induo AB
SATEL XPRS är ett koncept för trådlös överföring av data i applikationer som kräver extra hög säkerhet. Tack vare ny radioteknik presenteras en snabbare version av systemet som ytterligare kan minska stillestånd i VA-nät eller SmartGrid-lösningar.
24 september 2018 Läs mer
Stafsjö Valves AB
Det är en tuffare miljö än i många andra processer, med låga pH-värden och ett slitande media. I Linköpings biogasanläggning blir mat-, slakteri- och livsmedelsavfall efter bearbetning två eftertraktade produkter - biogas och biogödsel. Vi berättar om ett hållbart samhälle i praktiken.
24 september 2018 Läs mer
Schneider Electric Sverige AB
TeSys U från Schneider Electric är en all-in-one motorstartare på upp till 15 kW som kombinerar termiskt och magnetiskt skydd, effektbrytare samt kontaktor i en enda produkt.
24 september 2018 Läs mer
Induo AB
Den populära IoT-plattformen Wzzard presenteras nu i en ny version baserad på LoRa-teknik som möjliggör överföring av sensordata trådlöst över längre avstånd än tidigare. Systemet kan integreras med befintliga standardsensorer eller användas för att bygga helt nya, trådlösa, sensornät.
24 september 2018 Läs mer
Kamstrup
Sveriges grundvattennivåer är fortsatt låga efter sommarens torka. Samtidigt är vattenförlusterna i ledningsnäten väsentligt högre än i vårt grannland Danmark, där digital teknik används för att spåra läckor och säkra tillgången på dricksvatten.
24 september 2018 Läs mer
CG Drives & Automation Emotron
På VA-mässan presenteras utökade panelmöjligheter till Emotron FlowDrive, den specialanpassade frekvensomriktaren för avloppspumpar.
19 september 2018 Läs mer
Kamstrup
Sveriges förluster av dricksvatten i läckande ledningar är betydligt högre än i vårt grannland Danmark. Den danska teknikleverantören Kamstrup räknar med stort intresse från den svenska vattenbranschen när företaget presenterar de senaste digitala lösningar under VA-mässan i Jönköping den 25-27 september.
19 september 2018 Läs mer
Primozone Production AB
Primozone puts the spotlight on the ozone as the environmental save remedy to keep our drinking water clean from pharmaceutical residues, microplastics and other elements that should not be there.
18 september 2018 Läs mer
JUMO Mät- och Reglerteknik AB
Med produktserien JUMO NESOS introducerar JUMO enheter för flottörnivåmätning och med magnetkontakt (reed) på marknaden.

Godkännanden för sjöfartsindustrin och explosionsskyddade områden finns, liksom certifikat enligt tryckkärlsdirektivet (PED). Därför kan produkterna användas i många industriella och processtekniska tillämpningar.
18 september 2018 Läs mer
S-GROUP Solutions
Nu är det enklare att fatta välgrundade VA-beslut! Övervaka VA-verksamheten i en visuell nulägesbild, baserat på realtidsdata, med interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor.
18 september 2018 Läs mer
Centriair - Scandinavian Centriair AB

Ultraaqua is presenting the most effective UV-systems ever validated according to the ÖNORM standard

Ramson AB
Ramson Water Ultra500
En komplett containerbyggd och nyckelfärdig
hyreslösning för produktion av 500 m3
dricksvatten per dygn.
18 september 2018 Läs mer
ProMinent Doserteknik AB
å årets VA-Mässa på Elmia i Jönköping, den 25-27 september, kommer vi att presentera delar av vårt utbud för vatten-rening tillsammans med vårt övriga breda produktsortiment som pumpar, mätinstrument, lagringstankar mm; med andra ord allt för er vattenbehandling och kemikaliehantering från en och samma leverantör.
13 september 2018 Läs mer
ProMinent Doserteknik AB
X - som i X-tremt smarta pumpar!
Nu har vi tagit ett steg till i vårt doserpumpsutbud genom att sätta in innovativa fördelar från vår doserpump gamma/ X i två av våra trotjänare
13 september 2018 Läs mer
ProMinent Doserteknik AB
Vid mätning, blandning och dosering av ett reglermedia är mätinstrument ihop med en PLC oftast lösningen. En av AEGIS styrkor är att den kan både styra, reglera och mäta - en mer ekonomisk lösning med andra ord.
13 september 2018 Läs mer
Schneider Electric
Frekvensomriktaren Altivar Process 600 är särskilt lämpad för att driva pumpar och fläktar för vatten och avlopp. Den har unika funktioner som inbyggd energimätning, processövervakning, pumpövervakning med pumpkurva, webserver och QR-koder
13 september 2018 Läs mer
Wapro AB
Under årets VA-mässa i Jönköping lanserar Wapro Accessbrunn DN1000. Brunnen är en vidareutveckling av Accessbrunn DN425. Den nya Accessbrunnen kommer att ha fler dimensioner på in- och utlopp, underlätta vid underhållsarbete och ge fler smarta och driftsäkra lösningar.
12 september 2018 Läs mer
Ingeniörsfirman Pumpteknik AB
Ingeniörsfirman Pumpteknik AB är företaget som representerar en bred kompetens inom pumpar, blås- och vakuumaggregat, kompressorer och LTA pumpstationer. Tillsammans med våra partners gör det oss till en av de ledande leverantörerna på den svenska marknaden. Vi erbjuder dig även de tjänster och den service som krävs för att din utrustning ska vara så driftsäker och kostnadseffektiv som möjligt.
11 september 2018 Läs mer
Grindex AB
Grindex som är ett världsledande företag inom elektriska dränkbara pumpar, lanserar 70°C versioner av Minex till Matador. Pumparna är byggda på den beprövade hydrauliken från Grindex och fyller ett gap i Grindex produktportfölj. Med dessa förbättringar stärker Grindex sin ledande position inom dränkabara dräneringspumpar och pumptillbehör.
11 september 2018 Läs mer
S-GROUP Solutions
Framtidens VA är redan här – kombinera verklighet med digital information!
06 september 2018 Läs mer
Collinder Märksystem
Tryck själv Flo-Code rörmärkning med valfri text!
06 september 2018 Läs mer
Induo AB
Smarta system som smarta städer och IoT-nätverk byggs ut i snabb takt. Den nya Smart-Node är en kraftmultiplikator, som revolutionerar hur dessa projekt kan planeras, rullas ut och administreras. Den nya Smart-Node är en integrerad lösning avsedd att avsevärt minska projektkostnader och förenkla installation och underhåll av framtidens kommunikationsnätverk.
04 september 2018 Läs mer
KSB Sverige AB
Med det justerbara hjälpmedlet SewaSlide kan en servicetekniker enkelt själv öppna en pump i serien Sewabloc för att exempelvis kontrollera pumphjulet samt ta bort fibrer och fast material. Varken kranar eller lyftdon behövs.
04 september 2018 Läs mer
NORVATEK
Ny pumpsump med minimal bottenarea, förlängd pumpfot.
04 september 2018 Läs mer
GEMÜ Armatur AB
Kulventilserien GEMÜ 790 utmärker sig genom sin kompakta och slittåliga design. Samtidigt kan ventilerna användas vid tryckvärden upp till PN125.
29 augusti 2018 Läs mer
GEMÜ Armatur AB
Genom ett nära samarbete med anläggningskonstruktörer och användare på området påfyllningsprocesser har GEMÜ under flera år förbättrat sin kompetens. Därmed kunde de redan för länge sedan utveckla lösningar för alla möjliga utmaningar på det här området. Med det nya utbudet av påfyllningsventiler fortsätter GEMÜ den här traditionen.
29 augusti 2018 Läs mer
GEMÜ Armatur AB
Via en ny typ av svängadapter från företaget GEMÜ är det redan nu möjligt att kombinera lägeskvittering för linjära ställdon med pneumatiskt styrda manöverdon för svängarmaturer.
29 augusti 2018 Läs mer
GEMÜ Armatur AB
Elektriskt ledande utföranden av flervägsventilblocket GEMÜ PC50 iComLine och GEMÜ TubeStar-slangarna möjliggör säker drift av anläggningar även med lättantändliga medier.
29 augusti 2018 Läs mer
GEMÜ Armatur AB
Optimerad anslutning av modulära ventilblockslösningar och varaktigt säker packning med en tätningsmetod utan O-ring.
29 augusti 2018 Läs mer
GEMÜ Armatur AB
Oavsett om det gäller regler för god tillverkningssed, optimering av aktuella underhållsintervaller eller nybeställning av slitagedelar – med RFID-tekniken uppstår flera nya möjligheter att förse anläggningskomponenter med digital märkning och att elektroniskt registrera, spara och bearbeta den insamlade informationen.
29 augusti 2018 Läs mer
GEMÜ Armatur AB
Den moderna membrantätningen (plug diaphragm) gör det nämligen möjligt att åstadkomma en hermetisk tillslutning mot manöverdonet och samtidigt få en mer exakt flödesreglering än hos vanliga lösningar.
29 augusti 2018 Läs mer
Centriair - Scandinavian Centriair AB

”We installed the ColdOx ™ system in one of our plants in UK already in 2002. The system has proven to perform over time with minimal maintenance, so it was natural to continue with this technology in our new plant in Wroclaw. The system allows us to drastically reduce airborne emissions from our waste water treatment plant, including odour which was our main concern” David Goodwind, Nestlé UK.

29 augusti 2018 Läs mer
Induo AB
Ett ökande antal företag inom SCADA och driftövervakning har behov av att säkert hantera mobila uppkopplingar utan att exponera dem för riskerna med det publika internet. Med privata nätverk i mobilnäten kan information hållas säker. Idag finns många molnbaserade routerövervakningsmjukvaror som övervakar trafiken i kommunikationsnäten men molntjänster medför ökad risk och exponering. Tack vare mjukvaran enSite öppnas nya möjligheter för företag som inte kan använda molntjänster. Med enSite kan nätverk med 4G routrar säkert och effektivt övervakas utan exponering mot internet.
27 augusti 2018 Läs mer
Induo AB
MultiGuard Master IO är en avancerad larmsändare med många I/O som passar de flesta givare och ansluts till mobilnäten för att övervaka processer i realtid eller logga värden och hämta sällan. MultiGuard Master IO är en vattentät IP65-klassad larmsändare för Scada, mätsystem och automationstillämpningar, MultiGuard Master IO är MODBUS-kompatibel.
27 augusti 2018 Läs mer

Detta special utvecklade ventilskåp med vingar är speciellt användbar till mindre installationer. Ventilskåpet gör det lätt att installera och utföra efterföljande service i torrväder, då alla installationer är samlat på ett ställe.

21 augusti 2018 Ventilskåp med vingar
Induo AB
MLB-G4202 är en robust, metallkapslad industrirouter med dubbla nätverksportar samt seriella och I/O-portar, en robust router byggd på industriella komponenter med god temperaturtålighet. En industrirouter med prestanda som levererar och ger säker uppkoppling år ut och år in. Tack vare många anslutningsmöjligheter fungerar routern bra med både nyare och äldre system.
27 augusti 2018 Läs mer
Induo AB
MLB-G3003 är ett LTE Cat1-modem som är utformat för RS232 och USB-kommunikation via TCP/IP via LTE-nätet. Modemet ger möjlighet att framtidssäkrat och kostnadseffektivt koppla upp maskiner mot omvärlden. Genom att LTE näten, 4G näten, är så väl utbyggda är det enkelt att installera modemet nästan var som helst.
06 augusti 2018 Läs mer
Induo AB
I Sverige finns fortfarande åtskilliga tusentals GSM-modem i drift men tillgången på reservdelar börjar tryta då många enheter slutat tillverkas. Maestro M111 är ett nyutvecklat GSM/GPRS modem för M2M applikationer för att koppla äldre system till internet. Ett GSM-modem med yttre antenn och en beprövad konstruktion.
20 juni 2018 Läs mer
Induo AB
MultiGuard Master IO är en avancerad larmsändare med många I/O som passar de flesta givare och ansluts till mobilnäten för att övervaka processer i realtid eller logga värden och hämta sällan. MultiGuard Master IO är en vattentät IP65-klassad larmsändare för Scada, mätsystem och automationstillämpningar, MultiGuard Master IO är MODBUS-kompatibel.
19 juni 2018 Läs mer
Dräger Sverige AB
Robust engasmätare
18 maj 2018 Läs mer
Dräger Sverige AB
Enkel och effektiv gasmätning
18 maj 2018 Läs mer
Dräger Sverige
Effektiv och enkel gasmätning
18 maj 2018 Läs mer