Xylem växer med kompletta lösningar

Med erfarenhet av att vara världsledande inom vatten och avlopp kommer en samlad kunskap som gör skillnad både för miljön och för kunden.
– Det känns naturligt att produktutveckling och helhetslösningar för slutkund hamnar i allt större fokus och förbättrar branschen, säger Clas Edvardsson Berg, segmentschef för VA på Xylem Sverige.

Företaget har både resurser och vision om att tillsammans med kunder och leverantörer erbjuda innovativa lösningar för världens vattenförsörjning. Helhetslösningar blir mer aktuella med hjälp av t ex automation, vilket skapar möjligheter för utveckling inom olika segment.

Att företaget ska vara en av utställarna på VA-mässan finns det inget tvivel om. Möjligheterna att träffa nya och gamla kunder under några få dagar gör mässan till ett värdefullt tillfälle att mötas.

– VA-mässan är den absolut viktigaste mässan för oss. Det är en möjlighet till intressanta affärsmöjligheter och samtidigt marknadsföra nya produkter och lösningar, säger Clas Edvardsson Berg.

Till mässan utlovar Xylem en bred flora av nyheter inom automation och reningsverksprodukter - men den största nyheten kommer från avloppspumpssegmentet. Exakt vad det handlar om vill han inte berätta, men att det är en innovation som kommer att underlätta vardagen för många och spara både tid och pengar - det kan han avslöja.

Klimatsmart i fokus

Xylem arbetar aktivt globalt för att höja medvetandet om vattnets betydelse för välfärden och mänskligheten. I Sverige samarbetar de med olika branschorganisationer för att öka allmänhetens och organisationers kunskap om hur rening och återanvändning av dricksvatten påverkar miljön. Genom att ansluta enskilda avlopp till det kommunala VA-nätet och påskynda utbytestakten av gamla och läckande avloppsnät kan alla göra skillnad. Att vara ”klimatsmart” är något som är viktigt och ingår i företagets vision.

– Vi vill driva utvecklingen framåt och bistå med en god kompetens. Vi vill att våra produkter och tjänster ska gynna oss alla på både kort och lång sikt, säger Clas Edvardsson Berg.

Ett viktigt steg på vägen för att nå ut med budskapen om klimatsmarta VA-nät är att nå ut till beslutsfattare. VA-mässan är därför viktig eftersom det är en naturlig träffpunkt för många i branschen.

– Vi står inför en intressant framtid då vi aldrig har varit starkare inom vissa segment. Ett hårt arbete har resulterat i att vi är väl rustade för framtiden med en bra täckning över hela landet, från produkt till applikation och service, avslutar Clas Edvardsson Berg.

Publicerad
2016-02-16
Bilder
Clas Edvardsson Berg, segmentschef för VA på Xylem Sverige.
Clas Edvardsson Berg, segmentschef för VA på Xylem Sverige.