Water Innovation Accelerator skapar kontakter

Värdet i att samverka kan aldrig underskattas. Det kan Water Innovation Acelereator skriva under på. Det är ett affärsnätverk som arbetar för att skapa kontakter mellan olika intressenter på vattensidan och på den vägen påskynda förändringar.

– Det behövs nämligen förändringar på det här området, att vi hittar lösningar som gör marknaden snabbare och som möter behoven på ett nytt sätt, förklarar Maria Sätherström Lantz, manager på Water Innovation Accelerator.

Marknaden i det här sammanhanget kan vara de kommunala aktörerna, som VA-bolag och dricksvattenbolag, men också privata större bolag som förmedlar lösningar till det offentliga och själva köper in och levererar på olika sätt. Water Innovation Accelerator kan enkelt beskrivas som ett nav.

– I nuläget är det 58 aktörer i nätverket varav knappt hälften är partners, alla agerar inom vatten och då menar jag ur ett mycket brett perspektiv; vatten som bärare av energi, vatten som VA och avlopp, vatten som dricksvatten och rening av det och så vidare, berättar Maria Sätherström Lantz. 

Hon konstaterar att leverantörer av innovativa idéer, oavsett om det är bolag eller privatpersoner, tidigt behöver återkoppling från marknaden. Det klassiska är att man utvecklar ganska länge utifrån sin egen idé och vision och att man ibland styr lite fel eller missar uppenbara marknadsmöjligheter.

– Vad vi på Water Innovation Accelerator gör är att vi matchar de här innovatörernas utvecklingsmöjligheter och idéer jättetidigt gentemot marknadens behov, säger Maria Sätherström Lantz.

Ett konkret exempel på nätverkets styrka är företaget Watersprints plötsliga omdirigering. Watersprint är specialiserat på vattendesinficering genom UV-strålning med energisnåla LED-lampor. Företagets tanke var att sikta in sig på tappkranar, men när de sammanfördes med andra kontakter i nätverket väcktes nya frågor om den här reningsmetoden – om den tog bort legionella och fungerade i duschar. Watersprint kunde bekräfta att så är fallet.

– Nu utgör duschar 70 procent av deras marknad och kranar 30 procent, konstaterar Maria Sätherström Lantz.

Nätverket har funnits i cirka fem år. Medlemmarna kommer både från det privata och offentliga. Även ett antal akademier är anslutna. Exempelvis Sweden Water Research, Lunds universitet och SLU Holding.

– Vi samarbetar också med motsvarande vattennätverk i Norden och i Katalonien i Spanien för att vidga hemmamarknaden för våra innovationsbolag och för att vidga möjligheterna att scouta tänkbara tekniska lösningar och innovationer för våra marknadsbehov, avslutar Maria Sätherström Lantz.

Publicerad
2016-09-28
Bilder
Alice Hedin, Maria Sätherström Lantz och Johan Kronholm representerar nätverket Water Innovation Accelerator. Foto: Mediaspjuth/Elmia AB