Växande städer utmanar VA-branschen

Växande storstäder och avfolkade småorter. Båda ytterligheterna skapar problem för befintliga VA-anläggningar. I Stockholm blev lösningen att bygga ut Henriksdals avloppsreningsverk. 

Sweco projekterar delar av utbyggnaden av Henriksdals avloppsreningsverk. Målsättningen är att anläggningen ska kunna möta framtidens krav och stadens tillväxt. Bland annat införs membranteknik som rening av avloppsvatten eftersom det då krävs mindre yta för att rena större mängder vatten. Vilket i sin tur resulterar i ett partikelfritt och renare vatten i Mälaren och Östersjön.

Stora delar av Henriksdals avloppsreningsverk är insprängt i berg och det ingår bland annat i Swecos uppgift att designa utbyggnaden. Samtidigt projekterar deras VA-konsulter slambehandlingen som ska inrymmas i anläggningen.

– Samtidigt som det är ett otroligt stort projekt är det trånga utrymmen eftersom mycket ska in på en begränsad volym. Dessutom måste anläggningen vara i drift samtidigt som utbyggnaden sker, vilket gör det än mer komplext, säger Kristin Barkman.

Utbyggnaden av Henriksdals avloppsreningsverk är ett tydligt exempel på en stor utmaning för hela VA-branschen. Det handlar om befolkningsförflyttningar, inte bara urbanisering utan även avfolkning på mindre orter. Vilket så klart ger under- respektive överkapacitet på VA-systemet.

– Det måste vi lösa genom olika tekniska lösningar och ny teknik. Membran till biosteget i henriksdal är ett sådant exempel.Vi måste vara pro-aktiva och försöka titta in i framtiden eftersom en anläggning kanske ska hålla i 50 år. Där måste vi hjälpa kommunerna att lyfta blicken och försöka räkna ut hur många invånare de ska försörja i framtiden, avslutar Kristin Barkman.

Publicerad
2016-09-29
Bilder
Kristin Barkman från Sweco visar den VR-hjälm som besökarna i montern kan prova och då se hur Henriksdals avloppsreningsverk kommer att se ut efter utbyggnaden. Foto: Mediaspjuth/Elmia AB
Foto: Anna Hållams/Elmia AB