Svenskt Vatten flaggar för förbättringsbehov i svenska VA-systemet

Det svenska VA-systemet står inför en rad utmaningar i framtiden. Hans Bäckman, ansvarig för rörnät och klimat på Svenskt Vatten, ser tre tydliga förbättringsområden inom systemet som är en betydande del av den svenska infrastrukturen. 

Under vägarna vi åker på och under trottoarerna på vilka vi promenerar gömmer sig ca 17 500 mil kommunala vatten- och avloppsledningar i Sverige. Ledningar som inte syns, och därför också ofta glöms bort, vilket medför en rad utmaningar i förnyelseprocessen.

Den första utmaningen man ser från Svenskt Vattens håll är kvaliteten på rören.

– När vi lägger nya rör måste de ha så pass bra kvalitét att de håller i 100-150 år. Man måste hitta rätt rör för en långsiktig VA-anläggning, säger Hans Bäckman.

Den andra stora utmaningen Sverige står inför är förnyelsen av redan befintliga VA-system.

– Först måste man skikta ut det som redan finns i marken och se till att byta rätt rör i rätt tid. Det är stora kostnader och man vill välja den mest effektiva åtgärden för att slippa gräva upp en hel gata, förklarar Hans Bäckman.

Den sista utmaningen gäller skyfallshanteringen.

– Vi ser de stora skyfallen som problem när det kommer till VA-systemen. Hur ska vi kunna hantera de stora mängder regn som faller nu? Och vi räknar dessutom med ännu kraftigare skyfall framöver, fortsätter Hans Bäckman som vill att fler kommuner lägger planer för klimatanpassning i sin samhällsplanering.

– Vi gör det idag, men det är viktigt att vi tar ett gemensamt grepp och kommunicerar det till alla kommuner, säger han.

På VA-mässan har du möjlighet att fördjupa dig ytterligare i det svenska VA-systemet. Under seminariet Hållbar nyanläggning utvecklar Svenskt Vatten utmaningarna i det svenska VA-systemet ytterligare. VA-mässans seminarieprogram kommer att publiceras senare under våren.

Publicerad
2016-04-05
Bilder
Hans Bäckman, Svenskt Vatten