Premiär för Speakers' Corner - träffa experter inom VA

Årets mässa bjuder på premiär för scenpunkten Speakers' Corner. Nyheten innebär en unik möjlighet för besökarna att träffa forskare och experter inom VA. Under alla tre dagarna finns experter på scen för att berätta om olika områden. Därefter stannar de kvar för att besvara frågor samt ge råd och tips.  

Speakers’ Corner arrangeras av Svenskt Vatten. Tanken bakom inslaget är enligt Daniel Hellström, utvecklingsledare på Svenskt Vatten, att försöka tillgängligöra forskning och utveckling som branschorganisationen är med och finansierar. En stor del av satsningen bygger på fyra forskningsprogram där experter och forskare möter folk som jobbar inom VA-verksamheten.

- I dagsläget jobbar vi med konferenser, seminarier och vår tidning men vi vill även skapa en ny möjlighet för det personliga mötet, säger Daniel Hellström, utvecklingsledare på Svenskt Vatten.

Enligt Daniel Hellström vill de ge mässbesökarna chansen att få svar på sina specifika frågor och knyta kontakter med forskare inom VA.

- Detta är en viktig mötesplats, vi vill jobba i en ny form där det finns gott om tid att ställa frågor, säger Daniel Hellström.

Målet med Speakers’ Corner anser Daniel Hellström är att mässbesökarna får chansen att träffa forskare och experter inom ämnet samt att de får svar på sina frågor.

- Vi hoppas att besökarna får mer kunskap om vad som görs och att de blir nyfikna på att veta mer. Förhoppningsvis kan det på lång sikt leda till fler och mer fördjupade samarbeten inom branschen, säger Daniel Hellström. 

En av årets föreläsare

En av de som kommer att föreläsa på scen är Godecke Blecken, universitetslektor vid Luleås tekniska universitet. Han är verksam inom VA-teknik och håller bland annat på med biofilter för dagvattenrening.

- Jag kommer att prata om hur man kan förbättra utformningen av denna teknik så att den är mer anpassad till svenska förhållanden, säger Godecke-Tobias Blecken, universitetslektor vid Luleås tekniska universitet.

Han menar att tekniken har utvecklats i varmare länder där man har andra förhållanden, det är därför viktigt att förbättra funktionen med utgångspunkt i det svenska klimatet.

- Man kan inte bara ta samma teknik som de i exempelvis Australien använder, det måste anpassas till våra svenska förhållanden, säger Godecke Blecken.

Godecke Blecken vill genom sitt deltagande uppmärksamma ämnet och möta personer som han annars kanske inte hade gjort.

- Detta är en bra möjlighet för mig att nå folk som annars inte skulle anmäla sig till ett specifikt seminarie inom ämnet, jag hoppas att jag kan nå en bredare publik, avslutar Godecke Blecken.

Läs mer om Speakers’ Corner här.

 

Publicerad
2016-09-26
Bilder
Daniel Hellström, utvecklingsledare på Svenskt Vatten. Foto: Linnea Lindberg
Godecke Blecken, universitetslektor vid Luleås tekniska universitet. Foto: Sylvia Kowar