Östersjön räddningen för framtidens dricksvatten?

Östersjön

En 200 meter lång ledning löper längs botten på ungefär fem meters djup. Vid intaget sitter en grovsil som automatiskt hålls ren med tryckluft. Vid strandkanten sitter en pumpstation som trycker vattnet vidare till vattenverket. Foto: Björks rostfria

Tillgången till dricksvatten har aldrig varit sämre på Gotland och Öland.
Hoppet står till flera bräckvattenverk och därför har blickarna vänts mot Östersjön.

– Det torra vädret har varit väldigt problematiskt, säger Susanne Bjergegaard Pettersson vid Region Gotland.

De sydöstra delarna av Sverige är i stort behov av att säkerställa tillgången och kvaliteten för framtidens dricksvattenförsörjning.

Ett par år med lite nederbörd kombinerat med få vattentäkter har gjort att grundvattnet på öarna är på historiskt låg nivå. På Gotland infördes i flera socknar bevattningsförbud redan den 1 april. Under högsommaren utökades förbudet ytterligare.

­– Det innebär att kommunalt vatten inte får användas för bevattning med slang eller spridare. Även biltvätt med slang är förbjudet. Vi har också kommit med rekommendationer om att man bör duscha kortare tid och diska för hand, säger Susanne Bjergegaard Pettersson, enhetschef på vattenenheten på Region Gotland.

Hon tillägger:

– Merparten av ortsborna har förståelse för insatserna, men visst är det en och annan som reagerar negativt. Det är viktigt att nämna att vi under sommaren sparade 240 000 kubikmeter vatten, cirka 10­–20 procent, jämfört med tidigare år. Med andra ord har bevattningsförbudet gett resultat.

För att garantera dricksvattenförsörjningen krävs dock fler åtgärder. I Herrvik på östra Gotland invigdes Sveriges första storskaliga bräckvattenverk i augusti. Den ska leverera avsaltat dricksvatten till ungefär 2 000 personer på orten.

– Vattenverket i Herrvik är förhållandevis litet jämfört med de som är på gång att byggas. 2018 ska ett verk öppna i Kvarnåkershamn och senare ett i Visby, säger Bjergegaard Pettersson.

På Öland ska ett avsaltningsverk stå färdigt i juni nästa år. Verket förläggs i Sandvik i Borgholms kommun och går allt enligt plan säkras dricksvattnet redan under 2017.

Hallstaviksföretaget Björks rostfria, specialister på membranfiltrering och en av årets utställare på VA-mässan i Jönköping, var totalentreprenör för verket i Herrvik.

­– Vi har i flera år testat bräckvatten på olika platser i Östersjön. Själva membrantekniken, som används i det här sammanhanget, är inte ny utan används redan på flera håll i världen. Man ska dock komma ihåg att det är första gången bräckvatten testas, säger vd:n P-O Björk.

Råvattnet tas in via en 200 meter lång ledning som löper längs botten på fem meters djup. Vid insuget finns ett filter som tar bort allt som är större än två millimeter. Därefter transporteras vattnet genom ett ultrafilter och eliminerar bakterier och partiklar, efter det passerar vattnet ett nanofilter som avlägsnar saltet. Tekniken kallas för omvänd osmos.

­– En del av energiförsörjningen sker via solpaneler på anläggningens tak och vi har en vattenreservoar för att effektivt lagra energi i form av renat vatten, säger Björk.

Susanne Bjergegaard Pettersson poängterar att landets kommuner generellt måste jobba med att minska förbrukningen. Klimatprognoser från SMHI fastslår att det kommer bli längre perioder med torka i framtiden.

– För att klara 2017 hoppas jag att det ska regna varje dag fram till 1 april nästa år. Det hade varit det allra bästa, säger hon med ett skratt.

Publicerad
2016-09-20