Mötesplatsen för det hållbara samhället fortsätter dra rätt aktörer till rätt plats

Rätt personer med rätt branschtillhörighet. Det har resulterat i flera nya och potentiella affärer. Så beskriver utställarna årets mötesplats för det hållbara samhället på Elmia i Jönköping. Återigen har sammanförandet av VA-, fjärrvärme-, samt avfall- och återvinningsbranschen skapat lösningar för framtidens utmaningar.

Rösterna från mässhallarna är eniga om att mötesplatsen för det hållbara samhället är ett vinnande koncept. Besökarna har hållit en hög kvalitet och utställarna är nöjda med de tre dagarna på VA-mässan, Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall & Återvinning. Intresseanmälningar för att ställa ut igen har redan börjat strömma in.

– Det som jag har snappat upp mest är att besökarna har varit väldigt intresserade. De är pålästa i förväg och vet att besöket ger något till den dagliga verksamheten, säger Linnéa Ahlén, generalsekreterare på VARIM.

Samtidigt har flera nya utställare, som traditionellt sett inte är VA-företag, hittat till mötesplatsen. Linnéa Ahlén ser det som ett tydligt tecken på att mycket händer i branschen.

– Vi har exempelvis sett en hel del företag från forskarvärlden på mässan. Det är spännande att vi får in den världen också för att få ännu smartare och ännu mer miljövänliga lösningar, säger hon.

Karin Ols, chef för vattentjänstenheten på Svenskt Vatten menar att det är bra att Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall & Återvinning arrangeras samtidigt som VA-mässan.

- I Sverige är vi organiserade på olika sätt och i vissa organisationer ingår såväl VA som avfall och värme. Vi jobbar ofta brett och då kan det här ge synergieffekter, säger hon.

Även inom fjärrvärme har mötesplatsen varit betydelsefull och branschorganisationen Energiföretagen Sverige jobbar med flera viktiga frågor för branschens framtid.

– Jag vet att det talas i branschen om hur betydelsefullt det är att träffas och Fjärrvärmemässan är ett utmärkt tillfälle. Det gör att mässan är en angelägenhet för hela branschen, säger Eva Albåge Nordberg, verksamhetschef på Energiföretagen Sverige.

På Elmia Avfall & Återvinning har en växande marknad tagit plats och branschen ser positivt på framtiden.

– Vi är positiva till en gemensam plattform för samtliga branscher. Dessa frågor hänger intimt samman för att bygga hållbara städer och många av Avfall Sveriges medlemmar arbetar med alla dessa, och fler, områden, säger Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige.

Tanja Lundberg och Henrik Landén, mässansvariga för Elmia Avfall & Återvinning respektive VA-mässan och Fjärrvärmemässan, tycker dessutom att det är glädjande med så hög kvalitet på besökarna och att de kommit från flera olika målgrupper.

– Det som framför allt har varit tydligt de här dagarna är att cirkulär ekonomi, som det snackats om i många år, nu börjar leda till något konkret och att man nu ännu tydligare ser vikten av samverkan - både inom branschen och över branschgränserna, säger Tanja Lundberg, mässansvarig för Elmia Avfall & Återvinning.
Välkommen tillbaka till mötesplatsen för det hållbara samhället 25-27 september 2018!


Fakta mötesplatsen för det hållbara samhället:
Antal besökare: 7 307
Antal utställare: 406


Mötesplatsen för det hållbara samhället arrangeras i samarbete med:
• Svenskt Vatten
• Föreningen Vatten
• Cirkulation
• VARIM
• VA-Guiden
• Havs- och Vattenmyndigheten, HaV
• Energiföretagen Sverige
• Avfall Sverige


För mer information och kommentarer om mässorna:
Tanja Lundberg, mässansvarig för Elmia Avfall & Återvinning, 036-15 21 03, tanja.lundberg@elmia.se

Henrik Landén, mässansvarig för Fjärrvärmemässan och VA-mässan, 036-15 22 57, henrik.landen@elmia.se

Publicerad
2016-09-29
Bilder
Foto: Anna Hållams/Elmia AB