Mikroplaster, toaletter och vatten i fokus

VA-tidskriften Cirkulation bjöd in till trendspaning under VA-mässan öppningsdag. Ledordet bland deltagarna var samverkan.

Moderatorn Erik Winnfors Wannberg, till vardags anställd på Cirkulation, höll i trendspaningen som ägde rum på scenen i B-hallen. Det kommunalägda bolaget Gryaab, ansvarig för avloppsvattnet och vattenkvaliteten i Göteborgsregionen, fanns på plats. Utvecklingsingenjör Susanne Tumlin uppmärksammade mässbesökarna om mikroplaster och dess utbredning i världens hav och sjöar.

– De miljögiftiga plasterna ökar och ställer till det för framför allt fiskar och fåglar, som äter av det. Flera europeiska länder har uttryckt sin oro över utvecklingen och vi måste ägna mer tid och kraft för att bekämpa problemet, säger Susanne Tumlin.

Mikroplaster finns även i svenskt vatten och Susanne Tumlin berättade under föredraget att Vättern har en högre koncentration av mikroplast än till exempel Östersjön.

– För gemene man är det viktigt att se över sitt dagliga liv och leverne. Men det krävs lagstiftningar världen över om att det inte ska slängas någon plast i naturen. Där ligger ursprungsproblemet, säger Susanne Tumlin.

Madeleine Fogde på Stockholm Environment Institute (SEI) informerade om toalettsystem och bristen på den ­– ur ett globalt perspektiv. Närmare tre miljarder människor saknar tillgång till toalett, vilket är bekymmersamt.

– Det finns ett uttalat mål om att alla ska ha tillgång till toalett före 2030. Kunskap om resurssnål teknik måste lyftas och hållbara lösningar tas fram. I dag är det alldeles för stora resurser som dumpas i hav och sjöar, säger Madeleine Fogde.

Även Linnéa Ahlén, ny generalsekreterare på branschorganisationen VARIM, var inbjuden. I ett kort anförande betonade hon vikten av att samverka för att tackla VA-branschens framtida utmaningar och att krut ska läggas på kompetensförsörjning, driftsäkerhet och offentliga upphandlingar.

Publicerad
2016-09-28
Bilder
Linnéa Ahlén, Madeleine Fogde, Susanne Tumlin och Erik Winnfors Wannberg närvarade under tisdagens trendspaning. Även på torsdag håller Cirkulation ett liknande föredrag. Foto: Mediaspjuth/Elmia AB