Följ med på vandring inom ditt område

En förträfflig möjlighet att träffa sex högintressanta utställare inom ditt specialområde. Det är avsikten med temavandringarna som arrangeras på bestämda klockslag under mässdagarna, varje vandring tar en timme.

– Det brukar vara ett jättepopulärt inslag, säger Linnéa Ahlén, generalsekreterare på Varim.

Varim är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Deras monter ligger mitt i hall B. Det är därifrån vandringarna utgår. Och det är antingen där, eller i temavandringens monter utmed mässgatan, som anmälan sker.

Här ges upplysningar om vilka specifika starttider som gäller. Varje vandring hålls av en särskild ciceron och pågår i en timme.

Syftet med temavandringarna är att du som besökare inom ett specialområde kan möta ett antal företag som själva anmält sig när det gäller samma tema.

 – Det handlar om företag som helt enkelt levererar lösningar inom sin sektor. Det kan vara avlopp, dricksvatten eller biogas för att ta ett par exempel. Är du som besökare intresserad av något av de teman vi har vandringar inom får du en guidad tur till företag som håller på med den här tekniken, förklarar Linnéa Ahlén.

Besökaren får gästa sex företag per vandring och man kan välja mellan sex olika teman: avlopp, styr- och reglerteknik, schaktfri ledningsförnyelse, energieffektivisering, dricksvatten och biogas.

Antalet vandringar varierar dock beroende på sektor.

– Avlopp har det varit stort intresse för på förhand. I det fallet är det många vandringar. Och det är likadant med dricksvatten. Men det varierar lite från dag till dag, förklarar Linnéa Ahlén och betonar:

– Vi har lanserat vandringarna en del i förväg, men anmälningarna sker mestadels här på plats.

Publicerad
2016-09-27
Bilder
Linnéa Ahlén, generalsekreterare Varim.