En myndighet som vill vara aktiv på fältet

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) missar inte chansen att medverka på mötesplatsen för det hållbara samhället. HaV lyfter fram många utmaningar som behöver synas, diskuteras och lösas. Flera olika kanaler används under mässdagarna. Bland annat deltar man i tre olika slags event – två seminarier och den spännande diskussionsplatsen Speakers’ Corner. 

– På Speakers’ Corner tänker vi prata om de nya reglerna för små avlopp. Vad gäller seminariedelen kommer det ena att behandla juridiken som gäller i omvandlingsområden, där fritidsområden förvandlats till permanent boende, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och Vattenmyndigheten.

Jakob Granit berättar att förväntningarna är stora från fastighetsägare och kommuner samtidigt som det är kostsamma processer. Havs- och Vattenmyndighetens andra seminarie handlar om ny teknik som gäller rening av avloppsvatten från läkemedelsrester. Där finns ny forskning som myndigheten varit med och finansierat och jobbat med.

Jakob Granit låter förväntansfull när han redogör för programpunkterna. Han är nytillträdd generaldirektör för Sveriges havs- och vattenmyndighet. Han har arbetat i 25 år med utveckling och förvaltning av internationella vattenresurser. Senast som vice chef för Stockholm Environment Institute (SEI). Nu befinner sig Jakob Granit i Jönköping i sin nya roll.

– Vi jobbar i ett väldigt komplext system med många globala utmaningsfrågor. Tittar man globalt ser man att två miljarder människor saknar tillgång till tjänligt dricksvatten och en miljard människor till god sanitet. Det visar hur viktigt det här är. Inte minst på energisidan där ytterligare en miljard människor inte har tillgång till god energi, konstaterar Jakob Granit.

Jakob berättar att de fokuserar på de globala trenderna under mässdagarna. Enligt HaV är det systemtänkandet kring vatten som resurs, energifrågan och hanteringen av avfallet som är viktigt. De söker svar på hur man kan tänka smartare, hur innovationer som är gynnsamma för Sverige hittas och som i sin tur kan lösa befintliga utmaningar.

– Vi på Havs- och Vattenmyndigheten vill vara med i den här utvecklingen och stödja detta tänket. Därför är det extremt viktigt för oss att vara närvarande på den här typen av mässor och förmedla problematiken vi ser och hur vi kan bidra i stödet i egenskap av myndighet, säger Jakob Granit.

Havs- och Vattenmyndigheten tar likaså tillfället i akt under mässdagarna att vidarebefordra konkreta budskap som gäller Sverige.

– Vi har utmaningar att skydda våra vattenförekomster och anläggningar. Vi pekade så sent som i förra veckan ut 28 anläggningar för vattenförsörjning som riksintressen. Det är också en ny trend, att visa på vikten att skydda våra egna vattenresurser och uppnå god ekologisk status i våra vattendrag. Enligt EU ligger vi faktiskt efter i det fallet. Vi måste göra mycket mer på det här området, avslutar Jakob Granit.

Publicerad
2016-09-27
Bilder
Jakob Granit, ny generaldirektör, Havs- och Vattenmyndigheten. Foto: Mediaspjuth/Elmia AB