Business Sweden diskuterar cleantech-möjligheter i Ukraina

Marknaden för cleantech i Ukraina är inne i en expansiv fas och intresset för svenska företag är stort. Under Mötesplatsen för det hållbara samhället arrangerar Business Sweden en workshop för företag inom cleantech som är intresserade av en etablering i Ukraina.

Business Sweden vill nyansera bilden av Ukraina och samtidigt presentera de affärsmöjligheter som finns i landet, därför anordnars workshopen Ukraine in focus – Cleantech opportunities for Swedish companies.
– Intresset för svenska lösningar inom miljöteknik är stort i Ukraina och svenska företag inom cleantech har ett gott anseende. Vi vill visa att det finns möjligheter för både affärer och finansieringsstöd, säger Mona Hedenskog, Senior Project Manager/Desk Officer på Business Sweden i Stockholm.

Under en förmiddag behandlas allt från det ekonomiska läget och utvecklingen inom den kommunala fastighetssektorn, till affärs- och finansieringsmöjligheter. Workshopen leds av representanter från Business Swedens kontor i Ukraina.

Efterfrågan på miljövänliga metoder inom VA, fjärrvärme och avfallshantering är omfattande i Ukraina. Samtidigt pågår en rejäl modernisering av landets många kommunala fastigheter. För de företag som vill etablera sig i landet finns finansieringsstöd att söka från exempelvis Världsbanken, Europeiska banken för återbyggnad och utveckling (EBRD) samt Nordiska miljöfinansieringsbolaget (Nefco).
– Våra kollegor som håller i workshopen har en nära och bra kontakt med den inhemska marknaden. Om man har frågor eller funderingar kring landet är det här ett alldeles utmärkt tillfälle att ställa frågor till dem, avslutar Mona Hedenskog.

Läs mer om workshopen här

Publicerad
2016-09-05