Acospector förändrar analysmöjligheterna i VA-branschen

Som att fotografera med ljud. Så går det att beskriva Acospector Acoustic Chemometer som säljs och utvecklas av Acosense i Västra Frölunda. Nu kan även VA-branschen använda den patenterade tekniken.

– Det här är ett helt nytt marknadssegment för oss, säger Pia Holmberg, sälj- och marknadsansvarig på Acosense.

Acospector Acoustic Chemometer är ett onlineinstrument som använder sig av ljud för att analysera vätskor i rör. Analysen sker kontinuerligt och i realtid, vilket innebär att instrumentet är helt ingreppsfritt.

Tekniken har främst använts inom pappers- och massaindustrin, men sedan förra året är den även användbar inom VA-branschen. Under VA-mässan presenterar företaget tekniken dels i sin monter, dels under en lunchföreläsning. Fokus ligger främst på hur all information som samlas in ska användas. 

– Från vårt perspektiv är inte själva analysen syftet, utan vad man kan få ut av den information som man samlar in. Vet man varför man analyserar och har ett tydligt mål är det det mest effektiva sättet att nå fram till en optimering, säger Pia Holmberg.

Eftersom Acospector analyserar vätskan i realtid förbättras såväl övervaknings- som styrmöjligheterna av reningsprocessen. Tillsammans med ett minskat behov av kemikalier leder det i slutänden till lägre utsläpp.

Potentiella kunder är allt från privata företag med extern vattenrening till kommunala avlopps- och vattenreningsanläggningar.

– De får ett ingreppsfritt system som inte kräver något underhåll. Acospector går att installera när som helst samtidigt som det är ett enkelt system att hantera. Systemet blir dessutom bättre ju längre det används, eftersom de lär sig processen till skillnad från en del andra instrument som enbart kalibreras om, säger Pia Holmberg.

Acosense bildades 2009 som en spin-off från ABB, via Chalmers Entreprenörsskola. De första åren handlade mycket om hårdvaruanpassning och att leta applikationer. Fokus ligger på den svenska marknaden, där Norge är med på ett hörn. Samtidigt finns det förfrågningar från både USA och Sydamerika.

– Vi jobbar med att ha en stark hemmamarknad eftersom det är dyrt att expandera. Sedan vill vi gärna vara nära kunden och utvecklas tillsammans med dem, säger Pia Holmberg.

Publicerad
2016-06-21
Bilder
Acospector. Foto: Acosense
Pia Holmberg, sälj- och marknadsansvarig Acosense. Foto: Acosense