Dahl vill bygga för framtiden

Långsiktig hållbarhet är det allra viktigaste när man förnyar VA-systemen. Det menar Anders Schirell, Marknadschef Mark & VA på Dahl Sverige och hänvisar bland annat till de enorma samhällskostnader som uppstår vid föroreningar som till exempel den i Östersund för tre år sedan.

Anders Schirell, Marknadschef Mark & VA på Dahl Sverige Att diskussionen om det stora behovet av satsningar och upprustning av VA-systemen börjar komma upp på tapeten är bra, menar Anders Schirell och hänvisar till den årsgamla kommunala samarbetsorganisationen 4S Ledningsnät.

– De utvärderar just nu bland annat vilket material de ska använda framöver. Här kan man inte enbart se till kostnaden utan måste också räkna på hållbarheten på alla ledningar som vi gräver ner.

Enligt Anders Schirell är livslängden på VA-systemet idag dimensionerat för 100 år, medan förnyelsetakten generellt sett ligger på uppemot 200 år. En större satsning på VA från kommunernas sida ger naturligt en större marknad för leverantörerna framöver.

– Vi skulle självklart gärna se att efterfrågan ökar. Det är ju vårt uppdrag att ta hand om det i så fall. Samtidigt vill även vi driva mot produkter med lång hållbarhet, säger Anders Schirell och fortsätter:

– Det är viktigt för oss allihop att VA-systemet verkligen fungerar. Den dagen då toaletten inte funkar längre, eller när du lyfter på vattenkranen och inte får vatten eller inte kan dricka det. Det är då reaktionerna kommer.

I Dahls mässmonter kommer miljötemat och hållbart samhällsbyggande att stå i centrum.

– Jag vill inte spika ännu exakt vad vi kommer att visa, men vi är en stor aktör mot kommunerna. Vi gör mycket stora satsningar kompetensmässigt för att hålla en hög kompetens om alla material som vi kan erbjuda och vara rådgivande mot kommunerna, säger Anders Schirell, som uppskattar att mässan arrangeras parallellt med Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall & Återvinning. 

– De hänger ihop och är en kommunal angelägenhet. För vår del har vi ett produktsortiment som vänder sig till besökare på alla tre mässorna.

De tre mässorna hade tillsammans 400 utställare och nära 9 000 besök när de senast arrangerades tillsamman under 2014.

Publicerad
2015-11-10