Beprövad membranteknik till Sverige

Den globala leverantören av vattenreningsteknik, GE Water & Process Technologies, har inlett ett projekt med Stockholm Vatten. Företaget och MBR-tekniken gör därmed entré på den svenska marknaden. Och nästa höst ställer de ut på VA-mässan på Elmia i Jönköping.

GE Water & Process Technologies

Till Stockholm Vatten levereras en komplett reningsanläggning som bygger på MBR-tekniken, Membran Bioreactor, för att utöka kapaciteten och för att uppgradera vattenreningen i Stockholm. Detta på grund av en växande stad och för att uppnå högre reningskrav.

– När projektet i Stockholm står klart blir det den största MBR-anläggningen i världen, säger Fredrik Åkesson, Regionansvarig Norden, GE Water & Process Technologies.

MBR-tekniken är en metod som använts i andra delar av världen sedan 90-talet och i och med detta projekt införs det i Sverige. Membranen kan rena mer avloppsvatten på en mindre yta och vattnet blir dessutom renare än vad det blir idag.

GE Water & Process Technologies jobbar med två olika segment; utrustning som renar dricks- och avloppsvatten med bl a membranfiltreringstekniken samt med komplexa kemikalier för vattenreningsprocesser.

– Vi ser ett brett spektrum av framtida kunder i Sverige inom dessa områden, både kommunala anläggningar och inom den industriella sektorn. Vi tror på den här marknaden menar Fredrik Åkesson.

27-29 september ställer GE Water & Process Technologies för första gången ut på VA-mässan. Då kommer de framförallt framhäva MBR-tekniken men även lyfta ny energieffektiv teknik för VA-anläggningar som återanvänder de resurser som går in i anläggningen och genererar överskottsenergi.

– Vi anser att VA-mässan är den stora mässan inom vårt område och där vill vi givetvis vara med och marknadsföra oss. Vi förväntar oss att knyta kontakter med potentiella partners och beslutsfattare på mässan som på sikt ska leda till nya affärer, avslutar Fredrik Åkesson.

Publicerad
2015-12-10
Bilder
Fredrik Åkesson, Regionansvarig Norden, GE Water & Process Technologies.
Fredrik Åkesson, Regionansvarig Norden, GE Water & Process Technologies.