Wideco har produkter för både fjärrvärme- och VA-branschen

Då passar det bra att Elmia arrangerar VA- och Fjärrvärmemässan parallellt.
– Vi har tagit fram ett antal prototyper som vi kommer visa upp på mässan, säger Jan Eriksson, försäljningsansvarig på Wideco.

Wideco erbjuder fuktövervaknings- och tätningskoncept till företag inom fjärrvärme, fjärrkyla och industri. Man vill öka driftssäkerheten hos företagen genom att upptäcka och åtgärda läckor i rörledningssystem i god tid.

Och nu vill Wideco även in i VA-branschen.
– Våra system har koppling även till VA-sidan och vi har märkt ett ökat intresse för våra produkter därifrån. Nu är vi inne i en produktutvecklingsfas och därmed blir det extra viktigt att visa upp prototyperna på Elmia, säger Jan Eriksson. 

Att Fjärrvärmemässan och VA-mässan arrangeras under samma tak passar därmed utmärkt för Wideco.
– Elmia är den viktigaste mässan för oss och det blir väldigt effektivt för oss att de går parallellt. Många energibolag har ju dessutom vatten och avlopp inom sitt område nuförtiden också. 

Wideco kommer att ha en monter på varje mässa och kommer att visa en hel del nyheter. Bland annat ett brunnslarm som mäter nivåer och flöden i brunnar på VA-sidan och nya sensorkablar för fjärrvärmebranschen.
– Det är bara ett axplock. Vi har som mål att visa upp ett antal helt nya produkter och utvecklade system, säger Jan Eriksson.

Publicerad
2014-08-13
Bilder
Jan Eriksson, försäljningsansvarig på Wideco.
Jan Eriksson, försäljningsansvarig på Wideco.