Wapro styr vattenflödet – gör live-demonstrationer på VA-mässan

Wapros flödesregulator WaReg styr flödet från till exempel industrier och våtmarker och finns installerad i nästan alla kommuner i Sverige. Nu vill företaget rikta fokus mot privata aktörer och fastighetsägare.

– VA-mässan är ett utmärkt tillfälle att visa upp sig och knyta nya kontakter, säger Peter Olsson, försäljningsansvarig på Wapro Sverige.

Blekingeföretaget Wapro har specialiserat sig på översvämningsskydd och reglering i VA-nätet. Med deras patenterade regleringssystem WaReg styrs flödet med hjälp av dämningen i ledningssystemet. Genom att fördröja tillflödet av dagvatten i magasin eller styra om flöden till mindre känsliga områden kan kunden på ett kontrollerat sätt undvika överbelastningar både i reningsverk och ledningssystem.
– Vare sig kunden vill ha 30 liter vatten per sekund eller 6,8 liter per sekund kan vi se till att de får det. Med vår flödesregulator WaReg ser vi till att kunden får ett önskat flöde, från till exempel magasin, oberoende av tryckhöjd. Det minskar riskerna för överbelastning i systemet, säger Peter Olsson.

Det är vid bland annat stor nederbörd som problem med överbelastning i dagvattennätet och föroreningar i sjöar och dammar förekommer. Därför har efterfrågan på WaReg ökat under de senaste åren, speciellt av kommuner. Nu vill Wapro även nå privata aktörer och fastighetsägare och ser VA-mässan som en stor möjlighet.
– Vi kommer att demonstrera samtliga produkter med vatten för att visa hur det verkligen går till. På Elmia hoppas vi få träffa både nya och befintliga kunder. Det kommer också att ge oss tillfälle att känna av marknaden och höra var behoven finns, säger Peter Olsson.
Wapro har i dag elva anställda och omsätter cirka 22 miljoner kronor. Deras mest efterfrågade produkt är WaStop – membranbacksventil, som exporteras till hela världen.

Publicerad
2014-02-05
Bilder
Wapro har tre egentillverkade produkter; WaStop – membranbackventil, WaBack – skyddar mot källaröversvämning vid tillbakaflöde, och WaReg – flödesregulator. Samtliga produkter tillverkas i Karlshamn. På bilden visas WaStop.
Wapro har tre egentillverkade produkter; WaStop – membranbackventil, WaBack – skyddar mot källaröversvämning vid tillbakaflöde, och WaReg – flödesregulator. Samtliga produkter tillverkas i Karlshamn. På bilden visas WaStop.
Peter Olsson, försäljningsansvarig på Wapro Sverige
Peter Olsson, försäljningsansvarig på Wapro Sverige