Borås Energi och Miljö:

Två investeringsbehov ger samlad satsning på Miljöcenter

2018 hoppas Borås Energi och Miljö att en ny anläggning som samlar stadens VA- och värmehantering på ett och samma ställe ska stå klar.

– Vi hade ett reinvesteringsbehov både när det gäller kraftvärmeverket och avloppsreningsverket. Då tyckte vi att det var naturligt att försöka hitta synergier genom samlokalisering. Grunden för Borås Energi- och Miljöcenter var lagd, säger Anders Fransson på Borås Energi och Miljö. 

Kraftvärmeverk, avfallshantering, avloppsvattenrening och biogasanläggning hamnar nu i samma anläggning.

– Vi minskar transporterna inom staden och möjliggör dessutom stadens expansion i framtiden genom att frigöra ytor för byggnation.

Dessutom förbättras kapaciteten och tillgängligheten i processerna.

– Mer effekt ut på varje enhet in om man förenklar det grovt. Dessutom med betydligt förbättrade miljövärden. Vår vision är en fossilbränslefri stad och den här satsningen är en viktig del i denna strävan. 

Publicerad
2014-10-01
Bilder
Anders Fransson, Borås Energi och Miljö, berättade på Elmia Avfall & Återvinning om planerna på Borås Energi- och Miljöcenter.
Anders Fransson, Borås Energi och Miljö, berättade på Elmia Avfall & Återvinning om planerna på Borås Energi- och Miljöcenter.