Stora miljövinster med schaktfritt ledningsbyggande

Schaktfritt ledningsbyggande är bättre för miljön och mer ekonomiskt än traditionell schaktning. Det menar SSTT som under VA-mässan håller ett seminarium i ämnet.

– Vi uppmanar alla våra medlemmar att ha schaktfritt ledningsbyggande som förstahandsval, både vid renovering och nybyggnation, säger David Jacobsson, ordförande för den svenska arbetsgruppen för SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technologies).

Att förnya ledningsnät schaktfritt innebär att samma arbete kan utföras mycket snabbare än med traditionell schaktning. Det ger dessutom en mycket resurseffektiv och ekonomisk process. Schaktfritt ledningsbyggande är med andra ord nyckeln till ökad förnyelsetakt. Det säger David Jacobsson, som jobbar som enhetschef på Kretslopp och Vatten i Göteborgs Stad.

 - Jag rekommenderar att man så lite som möjligt bygger nya avlopps- och vattenledningar med öppna schakter. Idag finns det flera metoder som är betydligt mer skonsamma mot miljön.

Med schaktfritt ledningsbyggande minimerar man grävandet. Metoderna, som till exempel rörspräckning, slip-lining eller infodring, är enligt David Jacobsson snabba, resurseffektiva och störningsfria. Han menar att metoderna skapar stora miljövinster och är mycket ekonomiska. SSTT, som i år fyllde 25 år, har cirka 700 medlemmar i Sverige, Norge och Danmark och företräder konsulter, entreprenörer, leverantörer och ledningsägare som berörs av schaktfritt ledningsbyggande.

 - Våra medlemmar representerar helt olika sektorer. Men en sak har vi gemensamt, och det är att vi ser stora ekonomiska, tekniska och miljömässiga fördelar med just schaktfritt ledningsbyggande. 

I år samarbetar SSTT med VA-mässan på Elmia i Jönköping. De står för ett av de 18 seminarierna i programmet, medverkar i temavandringar på mässan och har en monter.

- Vi vill visa nyttan för schaktfritt ledningsbyggande, informera om våra utbildningar kring ämnet, samt berätta om nya schaktfria tekniker. SSTT vill hålla debatten om schaktfria metoder öppen och skapa en mötesplats för alla sina medlemmar. 

Varför är VA-mässan intressant för er?

- Mässan är en naturlig och viktig samlingsplats för oss. Här sprids kunskap som berör oss. Samtidigt får vi en möjlighet att träffa de flesta av våra medlemmar, säger David Jacobsson.

Publicerad
2014-04-29
Bilder
David Jacobsson, ordförande för den svenska arbetsgruppen i SSTT, samt enhetschef på Kretslopp och Vatten i Göteborgs Stad.