Stoppa läckage genom att använda torven

Torv har potentialen att höja utbytet av biobränslen i landets fjärrvärmeverk. Det framkom vid ett seminarium på Fjärrvärmemässan i Jönköping, arrangerat av branschföreningen Svensk Torv.

Torv har potentialen att höja utbytet av biobränslen i landets fjärrvärmeverk.

Det framkom vid ett seminarium på Fjärrvärmemässan i Jönköping, arrangerat av branschföreningen Svensk Torv.

Föreläsare var Jan Burvall, Skellefteå Kraft, och Claes Rülcker från Svensk Torv.

Två ämnen lyftes fram på seminariet. Dels att svenska torvmarker läcker betydande mängder koldioxid ut i atmosfären. Värst är det med marker som har dikats ut för att användas som jordbruksmark eller för skog. Beroende på markens och florans sammansättning är läckaget mellan fem och nio miljoner ton koldioxid per hektar och år. Det motsvarar utsläppet från 4 000 mils körning med en personbil, dvs jorden runt på ett år.

Svensk Torv anser att den här naturresursen istället ska användas som bränsle istället för att bidra till växthuseffekten.

Torv kan istället användas för att ersätta fossila bränslen för att spetsa biobränslen vid hög belastning. Det skulle minska koldioxidutsläppen från obrukade och dikade torvmarker samt minska fossilberoendet.

Enligt Svensk Torv är det här faktorer som idag inte vägs in vid tillståndsgivning för torvproduktion.

Publicerad
2014-10-02
Bilder
Foto: Svenskt Torv. Jan Burvall, Skellefteå Kraft.
Foto: Svenskt Torv. Jan Burvall, Skellefteå Kraft.
Foto: Orasis Foto. Claes Rülcker, Branschföreningen Svensk Torv.
Foto: Orasis Foto. Claes Rülcker, Branschföreningen Svensk Torv.